สิ่งสำคัญในการพัฒนาวิธีการสร้างเซลล์

การพัฒนากล้ามเนื้อโครงร่างของมนุษย์รวมถึงการก่อตัวของเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อเซลล์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อโครงร่างจากการพัฒนาของตัวอ่อนในช่วงต้นจนถึงทุกวัย มุ่งเน้นไปที่เซลล์กล้ามเนื้อต้นกำเนิดซึ่งนำไปสู่การสร้างกล้ามเนื้อก่อนคลอดและเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อซึ่งนำไปสู่การสร้างกล้ามเนื้อหลังคลอดและการฟื้นฟูจากการบาดเจ็บตลอดชีวิต

กลุ่มที่แมปออกวิธีเครือข่ายยีนของเซลล์ยีนที่มีการใช้งาน และไม่ทำงานเปลี่ยนเมื่อเซลล์โตเต็มที่แผนงานมีความสำคัญสำหรับนักวิจัยที่มุ่งพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อในห้องปฏิบัติการที่สามารถนำมาใช้ในการบำบัดเซลล์ที่สร้างใหม่สำหรับโรคกล้ามเนื้อซึ่งรวมถึง dystrophies ของกล้ามเนื้อและ sarcopenia การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงตามอายุการสูญเสียกล้ามเนื้อเนื่องจากอายุหรือโรคมักจะเป็นผลมาจากเซลล์ต้นกำเนิดของกล้ามเนื้อผิดปกติ เซลล์ต้นกำเนิดแผนที่นี้ระบุเครือข่ายยีนที่แม่นยำที่มีอยู่ในกล้ามเนื้อต้นกำเนิดและเซลล์ต้นกำเนิดในการพัฒนาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาวิธีการสร้างเซลล์เหล่านี้ในจานเพื่อรักษาความผิดปกติของกล้ามเนื้อ